شکستگی استابولوم را باید جراحی کرد یا خیر

درمان نادرست شکستگی های استابولوم میتواند عوارض جدی مانند بدجوش خوردن و آرتروز لگن را ایجاد کند. درمان شکستگی استابولوم با کشش استخوانی چه مشکلات بالقوه ای را برای بیمار ایجاد میکند. آیا کشش میتواند قطعات شکستگی استابولوم را به درستی کنار هم قرار دهد