کرونا و استرس کودکان

منبع آن وزارت بهداشت است که در این انیمیشن کوتاه که درباره ویروس کرونا است که می گوید چطور در روز های کرونایی مراقب استرس کودکان باشیم