واکنش کاربران فضای مجازی به دادن شماره تلفن توسط رئیس جمهور آمریکا

درخواست رئیس‌جمهور آمریکا برای تماس مقام‌های ایران و قرار دادن شماره تلفنی در اختیار سفارت سوئیس که در تهران واقع شده ، در فضای مجازی یا واکنش های جالبی همراه شده است.