چه تفاوتی میان آبگرمکن دیواری و آبگرمکن ایستاده است ؟

شاید برای شما هم سوال پیش آمده باشد که تفاوت آبگرمکن دیواری و آبگرمکن ایستاده چیست؟
کدام بهتر است؟
اصلاً تفاوت آبگرمکن مخزن دار و بدون مخزن چیست؟
چه تفاوتی میان آبگرمکن برقی و آبگرمکن گازی است ؟
همچنین آیا تفاوت قیمت آبگرمکن دیواری گازی با برقی وجود دارد ؟
نکته مهم در خرید آبگرمکن ها حجم ذخیره است.
زمان مورد نیاز برای گرم کردن حجمی ثابت از آب در آبگرمکن ایستاده بیشتر از آبگرمکن دیواری است.
درحالیکه راندمان آبگرمکن برقی نسبت به آبگرمکن های گازی بالاتر است.