آموزش مهارت های هفتگانه کامپیوتر icdl

مجتمع دیجیتال گیلان برگزار می کند:
دوره های icdl1 و icdl2
فرصت ثبت نام را از دست ندهید.
برای کسب اطلاعات بیشتر تماس حاصل نمایید.
01333243951
01333734937