نجات معدنچیان محبوس در معدن سرب و روی گزینوی بهاباد

دو نفر از معدنچیان در معدن سرب و روی گزینوی بهاباد در استان یزد در حال اکتشاف معدن دچار حادثه شدند.

تیم‌های امدادی پس از وقوع حادثه برای نجات معدنچیان وارد عمل شدند و توانستند عملیات نجات را با موفقیت انجام دهند.