تحصیل در کشورهای شنگن

در این ویدیو توضیحات دکتر قاسمی مدیر موسسه حقوقی مهاجرتی آینده سازان مهر درباره جزئیات تحصیل در کشورهای شنگن را می شنوید.
برای اطلاعات بیشتر در رابطه با تحصیل در کشورهای شنگن روی لینک زیر کلیک کنید:
http://asmehr.ir/page.aspx?id=%d8%aa%d8%ad%d8%b5%db%8c%d9%84%20%d8%af%d8%b1%20%da%a9%d8%b4%d9%88%d8%b1%d9%87%d8%a7%db%8c%20%d8%b4%d9%86%da%af%d9%86
موسسه حقوقی مهاجرتی آینده سازان مهر www.asmehr.ir