طویل‌ترین غار گیلان که به غاری تمام سبز معروف است

غار آویشو، طولانی‌ترین غار آبی در گیلان است که گردشگران زیادی را از سرتاسر ایران و حتی جهان به خود جذب می کند.