افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97

جزئیات افزایش 20 درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال 97 از زبان وزیر تعاون