ثابت کردن دندان مصنوعی

با کمک پنج ایمپلنت می توان دندان مصنوعی متحرک را بر روی آنها ثابت کرد . متخصص ایمپلنت با روش ایمپلنت بدون جراحی عمل کاشت دندان را انجام می دهد .
کلینیک تخصصی دندانپزشکی Dencare تلفن: 02122023658
www.dencareclinic.com
"(https://dencareclinic.com/%d8%a7%db%8c%d9%85%d9%be%d9%84%d9%86%d8%aa/)[ایمپلنت]"