فیلم آداب خوردن دسر

امروز قصد دارم فیلم جدیدی که توسط موسسه آموزشی هتلداری و گردشگری نوشیجان دوبله و ترجمه شده را برای کلیه علاقمندان به اشتراک بگذارم با توجه به اینکه ما بعد از خوردن غذای اصلی جهت جلوگیری از پر خوری نیازمند به یک مواد غذایی شیرین هستیم خوردن دسر بعد از وعده اصلی پیشنهاد میگردد لذا با توجه به اینکه ما باید آداب غذا خوردن را بلد باشیم و به ترتیب این عمل انجام بگیرد دیدن این فیلم آموزشی را به شما پیشنهاد می دهم.