بچه های مدرسه همت 3

سريال بچه های مدرسه همت 3 - کارگردان : رضا میرکریمی - ۱۳۷۶ - ق ، 7 و 8 و 9 - درباره تعدادی متعلم است که در مکتب شبانه‌روزی «همت» تحصیل و زندگی می‌کنند و هر بار با ماجرایی تازه روبرو می‌شوند.