تیزر معرفی کتاب «دو نقطه ته خط» اثر میرا قائمی انتشارات نقد فرهنگ

کتاب دو نقطه ته خط
نویسنده: میرا قائمی
انتشارات: نقد فرهنگ
آن‌چه خواهید خواند نه به تمامی یک داستان است و نه شعر. به یک معنا متن فلسفی یا علمی هم نیست... ادبیات تنزیهی‌است!
آن‌چه خواهید خواند متن عذاب وجدان یک انسان است و افکار متعلق به او، همه‌ی آن چیز که هم‌چون پرنده‌ای از این شاخه به آن شاخه می‌پرد ... طبیعی‌ است ... این‌طور نیست؟