فیلم آموزش شارژ گاز یخچال | نمایندگی بوش | 26153912-021

آیا می دانید ماده ‌ای موسوم به گاز یخچال، عامل خنک کردن محیط داخلی آن است؟ ولی آیا تاکنون با نقش و وظیفۀ این گاز در یخچال آشنا شده اید؟ و می دانید چطور باید گاز یخچال را بررسی و در صورت نیاز، آن را شارژ کرد؟
فیلم آموزش شارژ گاز یخچال
د ر این جا ما قصد داریم تا نکاتی در زمینۀ شارژ گاز یخچال ها به شما آموزش دهیم. در صورتی که هر گونه سوالی در این زمینه دارید می توانید با تعمیرگاه مرکزی یخچال بوش به شماره 22225007-021 تماس بگیرید و به صورت رایگان از متخصصین مشاوره بگیرید.
respinabch

اما به خاطر داشته باشید که این متن فقط به منظور افزایش معلومات عمومی و فنی شما از یخچال است و به پشتوانۀ این متن، شخصاً اقدام به شارژ گاز یخچال خود نکنید و برای این منظور از کارشناسان و تکنسین های مجرب و ماهر دعوت کنید.