درج لوگو روی هزاران عکس با یک کلیک در فتوشاپ

اگر بخواهید یک نوشته یا لوگو را بر روی هزاران عکس قرار دهید چه کار می کنید؟ اگر برای این کار به بیش از یک دقیقه زمان نیاز دارید، پس حتما به دیدن این فیلم نیاز دارید. برای اطلاعات بیشتر درباره کارگاه به لینک زیر مراجعه کنید: https://4rahecomputer.com/product/photoshop-workshop