با این کارفرمایان همکاری نکنید | آکادمی دیجیتال مارکتینگ کوکاس

همیشه برای تخصص، انرژی و از همه مهمتر زمان خودت ارزش قائل شو. متاسفانه بعضی‌ها فکر میکنن که باید تن به هر کاری بدن و با هر کارفرمایی وارد همکاری بشن.
اما باید بدونید که کار کردن و همکاری با دیگران زمانی خوب و مفیده که سازنده باشه و باعث هم‌افزایی بشه، نه تخریب!

پس اگر جایی قدر تخصصت رو نمیدونن و یا در تلاش‌ان که با کم اهمیت جلوه دادن کارهایی که میکنی اثربخشی تورو زیر سوال ببرن، بهت توصیه میکنم برای ادامه همکاری با چنین کارفرمایی تجدید نظر کنی.

برای دیدن آموزش های بیشتر در زمینه دیجیتال مارکتینگ به سایت ما سر بزن

آموزش دیجیتال مارکتینگ کوکاس