موج مکزیکی نورانی هواداران استقلال در ورزشگاه آزادی