آموزش کاشت ناخن پا : مرحله دوم : تیپ گذاری - نیل آکادمی

برای کاشت ناخن پا می توانید از تیپ گذاری برای بلند کردن قد ناخن استفاده کنید. در این بخش مراحل تیپ گذاری ناخن پا آموزش داده می شود.
۱- انتخاب سایز مناسب تیپ
۲- چسباندن تیپ
۳- از بین بردن خط تیپ
۴- فرمدهی تیپ

آموزش کاشت ناخن پا
https://academy-nail.com/foot-nail-implant-training/

آموزش رایگان کاشت ناخن
https://academy-nail.com/learning-of-nail-implanting

نیل آکادمی
https://academy-nail.com

تماس بگیرید:
۰۲۱-۶۶۷۴۱۱۷۸ | ۰۹۱۲۷۶۰۴۴۹۲