سرقت دستگاه CT از بیمارستان مسیح دانشوری

رئیس پایگاه یکم آگاهی تهران در این‌باره گفت: پنج سارق دستگیر شدند. طبق شواهد اصل دستگاه به سرقت نرفته و فقط تجهیزات آن سرقت شده است.