کلیپ تبریک جشن سپندارمذگان و روز عشق

آغاز هفته ی عشق و مهرورزی ایرانیان (۲۹ بهمن تا ۵ اسفند) و روز سپندارمذگان (روز ملی زن و عشق ایرانی) رو به تموم ایرونیای میهن دوست و عاشق پیشه تبریک می گیم