اولین تزریق و تست واکسن کرونا ایرانی روی ۳ داوطلب

کلیپ کوتاه از اولین تزریق و تست کردن مرحله انسانی واکسن کرونا ایرانی و کاملا ساخت در ایران روی نخستین داوطلب ها امروز شروع شد.