ممفیس گریزلیز - اوکلاهاما سیتی تاندر / ۷ فوریه ۲۰۱۹

فول گیم ممفیس گریزلیز - اوکلاهاما سیتی تاندر / ۷ فوریه ۲۰۱۹