جدیدترین و معتبرترین راه ایجاد ارتباط با مدرسه کودکان

بسیاری از افراد به دنبال مشاوره تحصیلی رایگان برای فرزند خود هستند لذا ما در این بحث به نکاتی مهم پیرامون تشویق کودکان به درس خواندن می پردازیم.

هر روز از فرزند خود بپرسید چه کاری باید انجام دهد.

یک محفل آرام را برای او فراهم کنید.
منبع: مرکز مشاوره و روانشناسی مشاورانه - جدیدترین و معتبرترین راه ایجاد ارتباط با مدرسه کودکان