واکنش دیدنی متهم وقتی متوجه می‌شود قاضی در گذشته همکلاسی اش بوده است

متهم پس از متوجه شدن از اینکه قاضی در گذشته همکلاسی وی بوده است، به شدت خجالت زده و البته خوشحال شده و گریه می کند. به گفته قاضی، مجرم در گذشته یکی از برترین شاگردان کلاس درس بوده است.