با افزایش سفر غیر ضروری شاهد افزایش مجدد ابتلا به کرونا هستیم

حریرچی: با افزایش 9 درصدی سفرهای غیرضروری شاهد افزایش مجدد موارد ابتلا به کرونا هستیم!