نماهنگ قهرمان واقعی

نماهنگی با عنوان قهرمان واقعی را که روایتی شنیدنی از نوجوان کرمانی از دیدار با شهید حاج قاسم سلیمانی است را مشاهده می‌کنید.