قویترین علف کش برای دفع علف های هرز پهن برگ پیاز | توتریل

توتریل را به صورت پس رویشی و در اوایل رشد علف های هرز (2 تا 4 برگی شدن) در مزارع پیاز به کار می برند. این علف کش از طریق برگ جذب می شود و خاصیت جابجایی محدودی دارد. برای خلاص شدن از شر علف های هرز مزرعه پیاز علف کش توتریل را از آریا سبز خریداری نمایید. 09149643764 و 09146740450 _ www.ariasabz.com