فیلم American Fighter 2019 مبارز آمریکایی با زیرنویس فارسی

داستان فیلم مبارز آمریکایی
فیلم مبارز آمریکایی (American Fighter) یک نوجوان ناامید که برای بدست آوردن پول کافی برای نجات مادر بیمار خود، وارد دنیای خطرناک جنگ های زیرزمینی می شود. او در مواجهه با رقبای خود می فهمد که ...