بهناز قهرمانی روانشناس خانواده در تهرانپارس

بهنازقهرمانی نژاد
عضونظام‌روانشناسی
عضو انجمن عصب روانشناسی ایران
???? درمانگر زوج وخانواده
????مشاوره پیش از ازدواج
????کودک ونوجوان
????درمان اختلالات خلقی وشخصیت
مشاوره حضوری وتلفنی
۰۹۱۲۵۴۴۵۷۵۷
۰۹۲۱۵۴۴۸۷۴۷
پیج اینستا
Psychologist_ghahremani
کلینیک خانواده ایرانی????????
شعبه ها
????۱)فلکه اول تهرانپارس۰۲۱۷۷۷۶۰۳۵۰_۰۲۱۷۷۷۶۰۳۸۱
????۲)دهکده المپیک۰۲۱۴۴۷۲۷۳۷۳ _۰۲۱۴۴۷۲۷۳۷۴
????۳)پاسداران۰۲۱۲۲۷۷۵۵۶۷ _۷۱۴۱۸۳ ۰۲۱۲۶
????۴)انقلاب۰۲۱۶۶۷۰۳۵۷۶ _۰۲۱۶۶۷۰۲۱۹۴