اهنگ زیبای رحیمی زاده دوره گرد نکن

به کی دل بدم جز دل تو

که تو دل میدی جز دل من

نکن از دل من دلتو

هنوز فکر من بنده به تو

چرا رد میشی از دل من

دانلود آهنگ زیبا رحیمی دوره گرد