دستور پخت شیر برنج

شیر برنج، دسری عربی است که در بیشتر کشور های عربی سرو می شود. در ایران شیر برنج را هم به عنوان دسر هم به عنوان یک وعده غذایی سبک سرو می کنند. البته شیر برنج در بعضی از کشور های آسیایی مثل هند و پاکستان هم پخته می شود و به عنوان وعده غذایی سرو می شود. این دسر سبک و خوشمزه بیشتر در فصل پاییز و زمستان پخته می شود، البته در ماه رمضان هم به عنوان افطاری سرو می شود.