خواستار محدودیت سفر و اعمال جریمه برای سفرها هستیم

معاون کل وزیر بهداشت گفت: خواستار محدودیت سفر و اعمال جریمه برای سفرها هستیم. مسافرت‌های بین شهری و درون شهری از عوامل اصلی انتشار کرونا هستند. از ستاد کرونا و استانداری تهران درخواست می کنیم محدودیت سفر تهرانی ها را اعمال کنند.