آیا Xbox One X قوی ترین کنسول بازی در جهان هست؟

مایکروسافت ادعا می کند که قوی ترین کنسول بازی جهان را تولید کرده است. برنامه کلیک به بررسی این ادعا پرداخته است. این ویدیو 4 دقیقه ای را از دست ندهید.