مصرف کالای ایرانی

کلیپ بصیرتی مصرف کالای ایرانی.شعار مصرف کالای ایرانی.چه کسانی باید از کالای ایرانی استفاده کنند.آیا شعار سال فایده دارد یا خیر؟دستاوردهای شعار سال چیست؟