فصل شیوع شپش | شامپو شپش دیفنوترین D-phenotrine

شپش ها از آن دسته حشراتی هستند که در هر فصلی از سال شایع هستند زیرا این حشرات به صورت انگل های خارجی بر روی پوست سر انسان زندگی می کنند و دمای محیط تاثیر چندانی بر چرخه زندگی آن ها ندارد. شامپو ضد شپش دی فنوترین برای رهایی از مشکل شپش سر چه برای کودکان و چه برای بزرگسالان بهترین انتخاب است. 09145562020 - 04432251817 www.mihansam.com