اعلام جزئیات قرارداد کارگزار جدید باشگاه استقلال توسط درودگر

جزئیات قرارداد کارگزار باشگاه استقلال توسط درودگر