انتخاب حوزه فعالیت و ایده یابی

اگر نمی دانید در چه حوزه ای وارد شوید و چه حوزه ای پولساز هست و دنبال روشهای ایده یابی و انتخاب حوزه فعالیت درست هستید این دوره برای شما مناسب است.
برای کسب اطلاعات بیشتر به لینک https://bit.ly/37M05jk مراجعه فرمایید :