کارگاه نهج البلاغه در خانه-قسمت چهارم از حکمت ششم-20

کارگاه نهج البلاغه در خانه- قسمت چهارم از حکمت ششم
موضوع : خشم
معاونت فرهنگی و دانشجوی دانشگاه آزاد اسلامی تبریز
مدرس حاج آقا محمودی