تدفین پیکر آیت الله مصباح یزدی در حرم حضرت معصومه (س)

پیکر آیت الله مصباح یزدی بعد از تشییع در تهران، مشهد و قم در حرم حضرت معصومه (س) تدفین شد.