گزارش Audience در آنالیتیکس - نگاهی به گزارش مخاطبین

در این ویدیو از دوره آموزش آنالیتیکس رایگان پایگاه دانش جی ادز، نگاهی به گزارش Audience آنالیتیکس خواهیم انداخت و به طور کامل درباره آن صحبت خواهیم کرد.

اطلاعات بیشتر در وب سایت جی ادز:
https://g-ads.com/audience-reports-overview/