دکلمه عاشقانه و فوق العاده زیبا، راز برنایی، مجید اصلاح پذیر

آسمان مثل دلم دلگیر است
دلم از هرچه در اینجا سیر است