آموزش گرامر زمان حال کامل در زبان انگلیسی

زمان حال کامل در زبان انگلیسی (یا همان ماضی نقلی یا Present perfect) از مهم ترین و رایج ترین و در عین حال پر خطاترین زمان ها نزد فراگیران است. پرخطا بدین خاطر که وقتی از بیشتر فراگیران سوال با زمان حال کامل پرسیده می شود، یا آن را با گذشته ساده جواب می دهند یا در فرمول آن دچار استباه و جابه جایی گرامری می شوند. در این ویدئو به طور کامل با این گرامر این زمان آشنا می شویم.

مقاله متنی این ویدئو را در لینک زیر بخوانید
https://feralan.com/present-perfect-in-english/
در کلاس های آموزش زبان انگلیسی آنلاین سایت فرالن هم شرکت کنید تا انگلیسی را کامل و روان صحبت کنید
https://feralan.com/english/