درمارولر چندسر/سری درمارولر/نیدلینگ

درمارولر چندسر
این پک شامل ۵ سری سوزن میباشد که هم بردی بدن و صورت و دورچشم مناسب است
که برای رفع چین و چروک و خطوط دورچشم و ترک های بارداری مناسب است
جهت سفارش:
۰۲۱۸۶۰۸۱۱۴۲
۰۹۱۲۰۷۵۰۹۳۲