#داستان_روز "سفر جاده ای 8 ساعته"

???? کتاب: #سوپ_جوجه_برای_روح".
"ساده زندگی کردن کمک می کند تا بتوانیم زندگی این دنیا را تنها با یک چمدان سپری کنیم".
???????? با صدای : محسن زرآبادی پور