هنرنمایی زیبا با شکستن شیشه‌ها

آثار هنری زیبایی را که یک هنرمند سوئیسی روی شیشه خلق می‌کند، مشاهده می‌کنید.