پایه ضدعفونی کننده

امروزه با شیوع انواع عوامل بیماری زا ، استفاده مداوم از مواد ضدعفونی کننده و رعایت بهداشت از لزومات زندگی اجتماعی گشته است . این دستگاهی کاربردی برای ضدعفونی دست و از بین بردن تمامی انواع عوامل بیماری زا بدون دخالت دست و انتقال آلودگی از فردی به فرد دیگر می باشد . این دستگاه به کمک فشار دادن یک پدال مایع ضدعفونی را به میزان مشخصی آزاد کرده و فرد می تواند از آن استفاده نماید . قابل شستشو دارای پدال جهت جلوگیری از تماس دست و ... قابلیت استفاده از انواع ضدعفونی کننده ها WWW.3MEDGROUP.COM تلفن : 02172478