حرکات نمایشی بسیار زیبا در ارتفاعات آلپ

یک آکروبات باز سوئیسی به نام با اجرای حرکات آکروباتیک در ارتفاعات ۳۰۰۰ متری رشته کوه آلپ نمایش خیره کننده ای را از خود به نمایش گذاشت