7حقه جادویی با پول !

دنبال یه سرگرمی واسه شگفت زده کردن دوستاتو خانوادتی؟
مجموعه آموزش شعبده بازی با پاسور، انواع حقه ها و ترفندهای شعبده بازی با پاسور رو بهت یاد میده و میتونی ازین به بعد تو جمع های دوستانه و خانوادگی همه رو حیرت زده کنی.