کتاب ذهن و بازار: جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن

کتاب ذهن و بازار: جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن اثری از جری مولر با ترجمه مهدی نصرالله زاده است. این کتاب به بررسی دقیقی از مفاهیم اقتصادی می‌پردازد و نگاهی جامع به مساله سرمایه‌داری در جهان امروز دارد.

این کتاب به سراغ فیلسوفان، سیاست‌مداران، شاعران، دانشمندان و ... می‌رود و نظرشان را نسبت به مساله سرمایه‌داری در جهان امروز جویا می‌شود. جری مولر برای نوشتن کتاب ذهن و بازار: جایگاه سرمایه‌داری در تفکر اروپای مدرن موفق شد جایزه دانلد کاگنِ انجمن تاریخ را برای بهترین کتاب تاریخ اروپا از آن خود کند.

www.vafamedia.ir