محصول صوتی راز ثروت- جو ویتالی

بزرگترین راز کسب ثروت در طول تاریخ

در این کتاب صوتی از دکتر جو ویتالی، با قوانین مربوط به کسب ثروت آشنا می شویم.
رازی که هرکس برای پولدار شدن باید بداند.
و این راز در بخشش نهفته است!
درست برخلاف چیزی که اغلب مردم فکر می کنند بخشیدن، مترادف با کم پولی نیست.
همین طور برخلاف تصور عامه، ما همواره چیزی برای بخشیدن داریم .
شما می توانید از بخشیدن لبخند، کلامی محبت آمیز، تعارف کردن کمکی کوچک شروع
کنید. این ها هم در ردیف ثروت قرار دارند.
برای ترمیم ارتباط خود با پول بخشیدن مانند ثروتمندان را تمرین کنید.
این تنها کاری است که در فرهنگ‌های کهن مختلف نوشته شده و هنوز هم ترویج می‌شود.

با صدای: علی بهرامی
لینک:
https://rasabook.com/Home/Audiobook/3406

لینک خریدسایر محصولات کسب و کار و موفقیت یا روانشناسی و رشد فردی:
www.rasabook.com